19 สิงหาคม 2562 ป่าไม้เพชรบูรณ์ยึดแทรกเตอร์-‘ไม้หวงห้าม’ถูกลักลอบตัด

ที่มา: https://www.naewna.com/local/434177
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สั่งการให้ ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 5 (หลักด่าน) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอน้ำหนาว เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ , ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน สนธิกำลังทำการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายในพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้านดงคล้อ จากการตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้มะเหลี่ยม จำนวน 22 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.22 ลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม.) , ไม้ชิงชัน 3 เหลี่ยม ปริมาตร 0.25 ลบ.ม. , ไม้ประดู่ 4 เหลี่ยม ปริมาตร 0.62 ลบ.ม. รวมปริมาตรทั้งหมด 1.09 ลบ.ม และตรวจยึดรถแทรกเตอร์ล้อยางสีส้ม 1 คัน , ตรวจยึดรถไถนาเดินตามแบบไทยประดิษฐ์ 1 คัน ที่บริเวณหมู่บ้านดงคล้อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (มาตรา 4) เบื้องต้นไม่พบตัวผู้กระทำผิด และเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกในภายหลัง 2 คน นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป